OFERTA

Wycena znaku towarowego

Wycena znaku towarowego

Znak towarowy lub marka przedsiębiorstwa stanowią efekty lat wypracowywania pozycji na rynku, zdobywania klientów oraz budowania rozpoznawalności. Posiadanie wizerunku reprezentowanego przez takie aktywa stanowi istotny atut pod względem konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Określenie wartości godziwej marki lub wycena znaku towarowego stanowi istotną kwestię w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa w warunkach współczesnej gospodarki.

Wycena znaku towarowego lub marki może być potrzebna w następujących sytuacjach:

 • kupno/sprzedaż marki lub znaku towarowego lub całego przedsiębiorstwa,
 • zabezpieczenia wierzytelności (kredytu lub pożyczki),
 • udzielenia licencji na wykorzystanie marki lub znaku towarowego,
 • na potrzeby własne spółki,
 • przedsiębiorstwo jest objęte obowiązkiem wyceny ujawnionych w bilansie aktywów niematerialnych przez międzynarodowe standardy sprawozdawczości.

Spółka ARM Investment skupia ekspertów z dziedziny finansów z doświadczeniem w wycenie wszelkiego rodzaju składników przedsiębiorstwa, w tym zasobów intelektualnych a więc również marki i znaku towarowego.

Zakres usługi

W ramach usługi wyceny znaku towarowego lub marki spółka ARM Investment sporządza raport z wyceny. W ramach raportu przedstawiamy wszelkie wpływające na wycenę czynniki. Raport zawiera również: analizę dostarczonych danych dotyczących przedmiotu wyceny, przedstawienie modelu lub modeli wyceny wraz z opisem metodyki oraz uwarunkowaniami opartymi o literaturę naukową, prezentację i opis wyników wyceny.

W ramach usługi wyceny znaku towarowego lub marki spółka ARM Investment sporządza raport z wyceny zawierający:

 • czynniki wpływające na wartość końcową,
 • analizę dostarczonych danych dotyczących przedmiotu wyceny,
 • przedstawienie modelu lub modeli wyceny,
 • opis wykorzystanej metodyki,
 • prezentację,
 • opis wyników wyceny.

W literaturze naukowej wyróżnia się trzy podstawowe podejścia do wyceny marki lub znaku towarowego, a są to:

1. kosztowe – wartość zasobu określa się jako wartość niezbędnych nakładów przeznaczonych na jego zastąpienie,

2. dochodowe – ocenia wartość wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych zależnych od danego zasobu,

3. rynkowe – zakłada, że istnieją na rynku podobne aktywa, które są dobrze wycenione przez uczestników tego rynku.

W praktyce do najpopularniejszych metod wyceny znaku towarowego lub marki należą metoda zwolnienia z opłat licencyjnych oraz metoda zysku nadwyżkowego. Metoda zwolnienia z opłat licencyjnych to metoda mieszana, która łączy cechy podejścia dochodowego oraz rynkowego. Podstawowe założenie metody polega na tym, że gdyby przedsiębiorstwo nie posiadało wycenianego składnika aktywów to musiałoby uiścić opłaty licencyjne aby z takiego dobra korzystać, co stanowi pewien abstrakcyjny „przychód”.  Podejście zysku nadwyżkowego również jest metodą mieszaną. Opiera się na założeniu, że gdyby przedsiębiorstwo nie posiadało wycenianego dobra to osiągałoby gorsze wyniki finansowe. Należy zatem znaleźć podobny podmiot, który nie posiada znaku towarowego lub marki. Różnica w przepływach pieniężnych (mierzona odpowiednią miarą) pomiędzy tym podmiotem a danym przedsiębiorstwem może być tożsama z wartością wycenianego dobra. W praktyce zidentyfikowanie podobnego przedsiębiorstwa nie posiadającego marki lub znaku towarowego stanowi istotne wyzwanie, dlatego też stosuje się pewne metody aproksymacji, np. symulacji marży operacyjnej.

Przewiń na górę strony
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka prywatności.