NASZA OFERTA - W CZYM MOŻEMY POMÓC TWOJEJ FIRMIE?

Fuzje i przejęcia spółek

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

lub skontaktuj się z naszym ekspertem

W zależności od przedstawionej sytuacji nasza firma oferuje usługi obejmujące:

 • analizę finansową oraz wycenę podmiotu transakcji,
 • określenie kryteriów i nawiązanie kontaktu z potencjalnymi inwestorami,
 • przygotowanie oferty przejęcia i dokumentacji potrzebnej na początkowym etapie procesu (umowa o zachowaniu poufności, list intencyjny),
 • zbudowanie struktury transakcji,
 • opracowanie strategii przejęcia/sprzedaży,
 • wsparcie przy negocjacjach, łącznie z bieżącą oceną i informowaniem klienta o wpływie negocjowanych warunków na wartość transakcji oraz związanych z nią ryzyk,
 • struktura finansowania – opracowanie najbardziej optymalnego sposobu finansowania transakcji,
 • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej,
 • wsparcie w negocjacji ostatecznych warunków transakcji oraz przy zawarciu umowy.

Łączenia i podziały przedsiębiorstw

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

lub skontaktuj się z naszym ekspertem

W zależności od potrzeb klienta oferujemy pomoc w zakresie:

 • przeprowadzenia analizy scenariuszowej planowanych zmian,
 • prognozy wyników finansowych oszacowanej dla poszczególnych rozwiązań,
 • opracowania strategii biznesowej po realizacji restrukturyzacji,
 • oszacowania szans i ryzyk wynikających z planowanej operacji,
 • analizy finansowej podmiotu.

Proces reorganizacji biznesu ma miejsce szczególnie w sytuacjach:

 • Przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego,
 • Łączenia i podziału spółek,
 • Transferu pokoleniowego w firmie wielopokoleniowej,
 • Ekspansji przedsiębiorstwa na inne gałęzie gospodarki/rynki zagraniczne,
 • Strukturyzacji grupy kapitałowej.

 

 

W ramach usługi wyceny znaku towarowego lub marki spółka ARM Investment sporządza raport z wyceny zawierający:

 • czynniki wpływające na wartość końcową,
 • analizę dostarczonych danych dotyczących przedmiotu wyceny,
 • przedstawienie modelu lub modeli wyceny,
 • opis wykorzystanej metodyki,
 • prezentację,
 • opis wyników wyceny.

Zarządzanie ryzykiem biznesowym

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

lub skontaktuj się z naszym ekspertem

Doświadczenie w analizach przedsiębiorstw gwarantuje naszym klientom profesjonalne doradztwo z zakresu:

 • rozpoznania czynników aktualnych i potencjalnych, mogących wpłynąć na sytuację finansową jednostki,
 • analizy sprawozdań finansowych pod kątem wyznaczenia zmienności odchyleń przepływów finansowych i ich prognoz,
 • wyznaczenia limitów tolerancji na ryzyko biznesowe (maksymalnej dopuszczalnej wartości ekspozycji na ryzyko).

Strategie rozwoju i modele biznesowe

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

lub skontaktuj się z naszym ekspertem

Nasze doradztwo w zakresie strategii rozwoju i modeli biznesowych polega na:

 • dokonaniu dogłębnej analizy otoczenia przedsiębiorstwa, aby określić jej mocne i słabe strony oraz poznać szanse i zagrożenia,
 • określeniu potrzeb i problemów klientów w celu dopasowania się do rynku i kierunku rozwoju,
 • opracowaniu celów strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstwa,
 • prognozie wyników finansowych dla poszczególnych modeli biznesowych,
 • zidentyfikowaniu czynników ryzyka wpływających na sytuację firmy.

Testy na utratę wartości

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

lub skontaktuj się z naszym ekspertem

Nasza firma oferuje klientom usługi z zakresu testu na utratę wartości obejmujące:

  • Identyfikację aktywów podlegających testowi utraty wartości;
  • Analizę przesłanek o utracie wartości;
  • Analizę makroekonomiczną;
  • Analizę finansową przedsiębiorstwa;
  • Wycenę na potrzeby aktualizacji wartości przedsiębiorstwa (w tym wycenę znaków towarowych, akcji i udziałów);

Wycena przedsiębiorstwa

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

lub skontaktuj się z naszym ekspertem

Nasz zespół w trakcie wyceny przedsiębiorstwa:

 • dokonuje dogłębnej analizy danych finansowych spółki,
 • prowadzi rozmowy z właścicielami, aby otrzymać kluczowe informacje dla wartości firmy w procesie wyceny,
 • uwzględnia  elementy nie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
 • tworzy raport zawierający rzeczywistą wartość wycenianego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie ryzykiem finansowym

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

lub skontaktuj się z naszym ekspertem

Nasze doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym polega na:

 • zidentyfikowaniu czynników ryzyka (m.in. ryzyka walutowego, stopy procentowej, płynności) wpływających na sytuację firmy,
 • ułożeniu strategii pozwalającej na zminimalizowanie negatywnego wpływu tych czynników.

Biznesplan i modele finansowe

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

lub skontaktuj się z naszym ekspertem

Nasze doradztwo w zakresie biznesplanów oraz modeli finansowych polega na:

 • dokonaniu analizy otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa,
 • dogłębnym przeanalizowaniu modelu biznesowego spółki,
 • opracowaniu strategii rozwoju spółki,
 • przeprowadzeniu szczegółowej analizy danych finansowych,
 • zidentyfikowaniu czynników ryzyka wpływających na sytuację firmy.
Przewiń na górę strony
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka prywatności.