OFERTA

Łączenia i podziały przedsiębiorstw

Łączenia i podziały przedsiębiorstw

Zmieniająca się sytuacja gospodarcza wymusza na przedsiębiorstwach dostosowanie się do bieżących warunków rynkowych. W celu zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa, podmioty mogą przeprowadzać łączenia i podziały przedsiębiorstw. Dzięki podjęciu takich kroków możliwe staje się osiągnięcie korzyści ekonomicznych, w tym może wystąpić efekt skali oraz synergia kosztowa. W przypadku podziału spółki i wydzieleniu linii biznesowych łatwiejsze jest także zarządzanie grupą kapitałową. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja działalności operacyjnej w wyspecjalizowanych jednostkach. Grupy kapitałowe powstają przede wszystkim w celu rozwoju przedsiębiorstwa, poprzez ekspansję na inne gałęzie gospodarki lub zwiększenie możliwości produkcyjnych. Łączenie wielu podmiotów w jeden zorganizowany może doprowadzić do synergii kosztowej poprzez stworzenie centrów kosztowych i zwiększenia zysków całego przedsiębiorstwa.

Łączenie przedsiębiorstw może nastąpić poprzez przejęcie majątku jednej jednostki przez drugą w zamian za udziały/akcje lub połączenie dwóch podmiotów w jeden. W celu połączenia dwóch podmiotów przeprowadza się fuzje i przejęcia. Podział przedsiębiorstw jest możliwy na dwa sposoby. Pierwszy przewiduje rozdzielenie majątku jednostki ulegającej podziałowi pomiędzy dwie lub więcej istniejących już spółek. Drugim sposobem jest wydzielenie części majątku przedsiębiorstwa wraz z jej częścią działalności poprzez stworzenie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP). Wewnątrz podmiotu powstaje zorganizowana działalność z wydzielonym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. Możliwe jest stworzenie z niej osobnego podmiotu i wniesienie do niego majątku wraz z działalnością operacyjną ZCP. Takie wydzielenie może pozwolić przedsiębiorstwu ocenić rentowność poszczególnych gałęzi biznesowych przedsiębiorstwa, a  w razie potrzeby umożliwia łatwe wydzielenie działalności do innego podmiotu. Pozwala to m.in. budować efektywne grupy kapitałowe, o których pisaliśmy w Naszym artykule.

Zakres usług

Eksperci ARM Investment posiadają umiejętności konieczne do przeprowadzenia wyceny części majątku przeznaczonej do wydzielenia lub dołączenia do przedsiębiorstwa. Oferujemy kompleksową pomoc także przy uzasadnieniu biznesowym podjętych działań, koniecznym do przedstawienia w przypadku optymalizacji podatkowych wynikających z przeprowadzonej procedury.

Łączenia i podziały przedsiębiorstw szczególnie często są wykorzystywane w procedurach:

 • wydzielenia linii biznesowych,
 • reorganizacji grup kapitałowych, przenoszenia poszczególnych linii biznesowych przedsiębiorstw do poszczególnych podmiotów;
 • sprzedaży/nabycia części przedsiębiorstwa,
 • przejęcia zewnętrznego dostawcy usług w strukturę jednostki,
 • rozszerzania działalności (zwiększenia skali lub zakresu usług).

Dzięki przekształceniom struktur działalności spółki, a docelowo tworzeniu grup kapitałowych można osiągnąć wiele korzyści, do których zaliczają się:

 • Efekt synergii – korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, np. dzięki wykorzystaniu wspólnych systemów dystrybucji i transferowi umiejętności.
 • Efekt skali – wynik lepszej integracji linii biznesowych o podobnym profilu działalności w jednym podmiocie.
 • Synergia kosztowa – zmniejszenie kosztów następuje dzięki stworzeniu ośrodków kosztowych, dzięki czemu redukowane są koszty niezwiązane z główną działalnością jednostek.
 • Łatwiejsze zarządzanie uporządkowaną strukturą grupy kapitałowej.
 • Efektywne zarządzanie zadłużeniem – pozwala uzyskać większą kredytową, co prowadzi do możliwości wynegocjowania lepszych warunków umów kredytowych, w tym wyższej zdolności kredytowej oraz uzyskania niższego oprocentowania.
 • Efektywne zarządzanie ryzykiem – kumulacja cennych aktywów trwałych jak np. nieruchomości w spółcepozwala w przypadku bankructwa spółki zależnej ochronić grupę kapitałową przed  utratą istotnych aktywów. W trakcie wyprzedaży majątku spółki zależnej w celu spłaty swoich dłużników m.in. nieruchomości nie są zagrożone.
 • Poprawa pozycji konkurencyjnej poprzez koncentrację lub dywersyfikację działalności – wpływa na wzrost udziału przedsiębiorstwa w rynku i umożliwia negocjowanie lepszych warunków umów z kontrahentami.
 • Optymalizacja podatkowa.
Przewiń na górę strony
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka prywatności.