OFERTA

Biznesplan i modele finansowe

Biznesplan i modele finansowe

Posiadanie aktualnego modelu biznesowego pomaga lepiej zarządzać swoim przedsiębiorstwem oraz wykorzystywać uzyskane informacje do celów wewnętrznych firmy. Natomiast, aby zaprezentować charakter swojej działalności podmiotowi zewnętrznemu przedstawia się biznesplan, który jest pochodną modelu biznesowego.

Spółka ARM Investment oferuje wykonanie Biznesplanów oraz modeli finansowych. Na podstawie wielu przeprowadzonych projektów posiadamy doświadczenie pod kątem krytycznej oceny Biznesplanów, jak i tworzenia ich od podstaw.

Zakres Usług

Nasze doradztwo w zakresie biznesplanów oraz modeli finansowych polega na:

 • dokonaniu analizy otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa,
 • dogłębnym przeanalizowaniu modelu biznesowego spółki,
 • opracowaniu strategii rozwoju spółki,
 • przeprowadzeniu szczegółowej analizy danych finansowych,
 • zidentyfikowaniu czynników ryzyka wpływających na sytuację firmy.

Modele finansowe oraz Biznesplany są w szczególności niezbędne w przypadku chęci pozyskania finansowania zewnętrznego przez Spółkę lub Pomysłodawców projektu od:

 • banków komercyjnych w celu pozyskania kredytu na inwestycję lub kredytu deweloperskiego,
 • funduszy inwestycyjnych lub aniołów biznesu,
 • instytucji oferujących dotacje unijne lub pomoce wiązane.

Podstawą każdego Biznesplanu jest model biznesowy, który jest narzędziem zawierającym zestaw elementów i ich powiązań pomiędzy sobą, umożliwiającym wskazanie logiki w prowadzeniu działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie. Tworzymy biznesplan od podstaw, który się składa co najmniej z następujących elementów:

1. Informacje dotyczące wykorzystanej metodologii.

2. Podstawowe informacje o działalności Spółki.

3. Analiza otoczenia rynkowego:

  • analiza makroekonomiczna,
  • analiza sektorowa,
  • analiza konkurencji.

4. Model biznesowy spółki:

  • propozycja wartości,
  • segmentacja klientów,
  • relacje z klientami,
  • kanały dystrybucji,
  • źródła przychodów,
  • kluczowe czynności/działania,
  • kluczowe zasoby,
  • kluczowi partnerzy,
  • struktura kosztów.

5. Strategia rozwoju Spółki.

6. Analiza finansowa:

  • analiza kosztów spółki,
  • analiza przychodów spółki,
  • tworzenie prognoz finansowych.

7. Analiza czynników ryzyka Spółki:

  • czynniki ryzyka wewnętrzne,
  • czynniki ryzyka zewnętrzne.

8. Analiza ryzyka:

  • ryzyko modelu,
  • analiza wrażliwości.

W zależności od specyfiki działalności Spółki lub projektu oraz celu w jakim ma zostać napisany Biznesplan, może on zostać rozbudowany o spersonalizowane elementy dokumentu. W celu dokładnej analizy modelu biznesowego korzystamy m.in. z takich narzędzi jak:

 • Analiza PEST – jest metodą służącą do badania otoczenia makroekonomicznego z podziałem na analizę czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych. Może być ona rozbudowana do analizy PESTEL, która obejmuje również wpływ czynników środowiskowych oraz prawnych na spółkę.
 • Analiza SWOT – technika służąca do analizy mocnych i słabych stron projektu/ spółki (czynników wewnętrznych) oraz szans i zagrożeń dla rozwoju projektu czynników zewnętrznych.
 • Analiza 5 sił Portera – metoda służąca do oceny natężenia sił konkurencyjnych w sektorze.
Przewiń na górę strony
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka prywatności.