OFERTA

Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Pojęcie ryzyka biznesowego jest związane z niepewnością, dotyczącą podejmowania decyzji w zakresie działalności operacyjnej. Możliwe jest wtedy poniesienie ewentualnych strat finansowych przez podjęcie decyzji niedopasowanych do zmieniającego się rynku lub potrzeb konsumentów. Co więcej brak świadomości dotyczącej ryzyka uniemożliwia wdrożenie rozwiązań odpowiadających sytuacji jednostki. Zarządzanie ryzykiem biznesowym polega na podjęciu działań, które mają ułatwić nam zrozumienie i ocenę ryzyka. Umożliwi to podjęcie kroków w celu redukcji ryzyka i zmniejszenie potencjalnych strat finansowych. Zapoznanie się z tolerancją na ryzyko biznesowe firmy pozwala na efektywniejsze działania na rynku w sytuacji dynamicznie zmieniającej się gospodarki krajowej czy światowej.

Doświadczenie w analizach przedsiębiorstw gwarantuje naszym klientom profesjonalne doradztwo z zakresu:

  • rozpoznania czynników aktualnych i potencjalnych, mogących wpłynąć na sytuację finansową jednostki,
  • analizy sprawozdań finansowych pod kątem wyznaczenia zmienności odchyleń przepływów finansowych i ich prognoz,
  • wyznaczenia limitów tolerancji na ryzyko biznesowe (maksymalnej dopuszczalnej wartości ekspozycji na ryzyko).

Potrzeba oceny ryzyka biznesowego i jego kontrolowania występuje szczególnie podczas:

  • procesu standaryzacji procedur w przedsiębiorstwie,
  • wdrażania systemu zarządzania jakością,
  • procesu ograniczania kosztów i dążenia do wzrostu przychodów,
  • rozszerzania działalności na inne gałęzie gospodarki,
  • dynamicznych zmian w otoczeniu makroekonomicznym (recesja, wahania popytu i podaży na rynku zbytu).

Zakres usług

Nasz zespół posiada kompetencje niezbędne do wdrażania procedur zarządzania ryzykiem biznesowym. Docelowo mają one prowadzić do zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami czynników wewnętrznych. Mamy doświadczenie w identyfikacji obszarów przedsiębiorstwa szczególnie wrażliwych na występowanie ryzyka biznesowego. Dlatego możliwe jest indywidualne dopasowanie wdrażanych działań, prowadzących do poprawienia sytuacji finansowej jednostki.

Ważne jest, że nie ma jednego unikalnego sposobu na pomiar ryzyka. Najczęściej używanymi metodami pomagającymi zidentyfikować ryzyko biznesowe i nim zarządzać są: analiza SWOT i analiza PEST, analiza scenariuszowa, symulacja Monte Carlo, analiza wskaźnikowa oraz analiza wrażliwości.

Proces zarządzania ryzykiem biznesowym składa się z czterech etapów:

1. Identyfikacji ryzyka polegającej na ustaleniu czynników ryzyka i ich jakościowemu porządkowaniu.

2. Ocenie ryzyka, czyli pomiarze ryzyka i wyznaczeniu ich dopuszczalnych wartości oraz podziału ryzyka wg istotności.

3. Manipulowania ryzykiem rozumianego jako możliwą minimalizację wpływu czynników ryzyka na działalność przedsiębiorstwa.

4. Kontroli ryzyka polegającej na monitorowaniu wszystkich elementów, które uległy zmianie podczas poprzednich faz procesu zarządzania ryzykiem i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Przewiń na górę strony
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka prywatności.